CSENDE
TaskMan WebTest Inova

Přihláška prezentujícího na konferenci

Osoba
Jméno
Příjmení
Titul(y)
Instituce
E-mail
Spoluprezentující
Jména spoluprezentujících
Prezentace
Název prezentace
Jazyk prezenetace
Abstrakt
(150-200 slov)
Typ prezentace

Celé příspěvky posílejte do 15. 4. 2013 na inova@ujp.zcu.cz.
(písmo: Times New Roman, velikost písma: 12, řádkování: 1,5)

Požadavky na vybavení
K prezentaci budu potřebovat
Další požadavky
 

Designed by RR@
UJP ZCU v Plzni