CSENDE
TaskMan WebTest Inova

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice je největším zdravotnickým zařízením v Plzeňském kraji. Poskytuje jak základní, tak i speciální a superspeciální lůžkovou i ambulantní péči zejména pro Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a částečně i pro přilehlé regiony, v některých případech dokonce i pro ostatní regiony České republiky. Velice významná jsou zejména specializovaná centra, která zajišťují komplexní péči o nemocného v rozsahu, který jiná nemocnice v kraji nemůže nabídnout.

ŠKODA INVESTMENT a.s.

Je tradiční českou firmou podnikající na domácím i světovém trhu v oboru dopravního strojírenství. Cíleně se zaměřuje na obor dopravního strojírenství a mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metra, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy. Vyrábí i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

Designed by RR@
UJP ZCU v Plzni