CSENDE
TaskMan WebTest Inova

Cílovou skupinou jsou studenti 8 fakult ZČU (Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní, Fakulty pedagogické, Fakulty zdravotních studií, Fakulty filozofické, Fakulty právnické, Fakulty ekonomické) a Ústavu umění a designu, kteří nestudují příslušný jazyk jako obor. Jedná se o studenty v prezenčním i kombinovaném studiu.

Další skupinou jsou vyučující jazyků UJP, kterým přinese projekt didaktické poznatky zejména z oblasti nejnovějších postupů a přístupů v cizojazyčném vzdělávání.

Designed by RR@
UJP ZCU v Plzni