CSENDE
TaskMan WebTest Inova

INOVA - Inovace jazykového vzdělávání na ZČU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0403
Začátek a konec projektu: 1. 10. 2010 - 31. 8. 2013

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění jazykové přípravy jako součástí terciárního vzdělávání tak, aby se absolventi ZČU uplatňovali ve znalostní ekonomice a aby byli schopni se zapojit do mezinárodní komunikace ve svých oborech. Při vytváření obsahů kurzů budou využívány požadavky zaměstnavatelů regionu. Inovovaný systém bude používat nejnovější metodické postupy, které přispějí k dosažení vyšších jazykových kompetencí absolventů, k porozumění odborným přednáškám vedeným v cizím jazyce a k zvýšení zájmů o mobilitu studentů. V neposlední řadě přispějí nově vytvořené e-learningové kurzy ke zkvalitnění jazykové přípravy studentů kombinovaného studia. Studentům kombinovaného studia se tím vynahradí nedostatečný počet hodin kontaktní výuky. Nedílnou součástí projektu je další vzdělávání učitelů Ústavu jazykové přípravy, kteří se seznámí s nejnovějšími trendy v didaktice výuky cizích jazyků a tyto nové přístupy uplatní ve výuce a při přípravě jazykových materiálů.

Designed by RR@
UJP ZCU v Plzni